RSS feeds from ecb.co.uk

Livescores RSS

Mumbai A v. England

England in India Tour Matches 2012/2013

Bandra Kurla Complex, Mumbai: Saturday 3 November 2012 09:30 (day 3 of 3)
Last updated: 10:25

Mumbai A

Player Name Played Captain Win Team Pts Total Match
Nikhil Patil 1 0 0 2.73
Cheteshwar Pujara 1 0 0 16.31
Bhavin Thakkar 1 0 0 0.35
Shikhar Dhawan 1 0 0 3.93
Shardul Thakur 1 0 0 17.46
Shoaib Shaikh 1 0 0 4.2
Suryakumar Yadav 1 0 0 11.67
Sufiyan Shaikh 1 0 0 4.13
Kshemal Waingankar 1 0 0 18.33
Hiken Shah 1 0 0 17.42
Javed Khan 1 0 0 8.52

Batting - First Innings

Player Name Balls Team Score Runs % Run Rate Total
Nikhil Patil 44 286 17 5.94 0.39 2.29
Cheteshwar Pujara 184 286 87 30.42 0.47 16.74
Bhavin Thakkar 35 286 5 1.75 0.14 0.67
Shikhar Dhawan 59 286 27 9.44 0.46 3.64
Shardul Thakur 4 286 1 0.35 0.25 0.13
Shoaib Shaikh 52 286 13 4.55 0.25 1.75
Suryakumar Yadav 19 286 17 5.94 0.89 2.29
Sufiyan Shaikh 7 286 1 0.35 0.14 0.13
Kshemal Waingankar 14 286 14 4.9 1.0 1.89
Hiken Shah 194 286 92 32.17 0.47 17.42
Javed Khan 1 286 0 0.0 0.0 0.0

Bowling - First Innings

Player Name Overs M Runs Wkts Econ Bat Pts Total
Nikhil A Patil 5.0 0 28 0 5.6 0 -0.56
Cheteshwar A Pujara 3.0 0 13 0 4.33 0 -0.43
Bhavin J Thakkar 5.0 0 16 0 3.2 0 -0.32
Shikhar S Dhawan 12.0 2 49 0 4.08 0 -0.21
Shardul N Thakur 20.0 4 53 3 2.65 9 9.13
Shoaib S Shaikh 3.0 0 14 0 4.67 0 -0.47
Suryakumar A Yadav 6.0 1 30 1 5.0 5 4.6
Kshemal M Waingankar 25.0 8 72 3 2.88 13 13.51
Javed J Khan 17.0 1 75 2 4.41 9 8.66

Bowling - Second Innings

Player Name Overs M Runs Wkts Econ Bat Pts Total
Shikhar S Dhawan 2.0 0 10 0 5.0 0 -0.5
Shardul N Thakur 10.0 4 20 1 2.0 5 8.2
Shoaib S Shaikh 5.0 1 9 0 1.8 0 2.92
Suryakumar A Yadav 12.0 1 38 1 3.17 5 4.78
Kshemal M Waingankar 6.0 1 10 0 1.67 0 2.93
Javed J Khan 14.0 2 48 0 3.43 0 -0.14

Fielding - First Innings

Player Name C RO St Total
Nikhil A Patil 1 0 0 1.0
Shikhar S Dhawan 1 0 0 1.0
Sufiyan M Shaikh 4 0 0 4.0

England

Player Name Played Captain Win Team Pts Total Match
Ian Bell 1 0 0 6.2
Nick Compton 1 0 0 16.82
Monty Panesar 1 0 0 11.57
Samit Patel 1 0 0 16.46
Joe Root 1 0 0 12.59
James Anderson 1 0 0 10.54
Jonathan Trott 1 0 0 9.25
Graham Onions 1 0 0 10.84
Stuart Broad 1 0 0 3.78
Jonny Bairstow 1 0 0 28.22
Eoin Morgan 1 0 0 9.8

Batting - First Innings

Player Name Balls Team Score Runs % Run Rate Total
Ian Bell 11 345 4 1.16 0.36 0.52
Nick Compton 10 345 1 0.29 0.1 0.13
Samit Patel 80 345 60 17.39 0.75 10.74
Joe Root 75 345 28 8.12 0.37 3.61
James Anderson 13 345 5 1.45 0.38 0.64
Jonathan Trott 47 345 28 8.12 0.6 3.61
Graham Onions 10 345 0 0.0 0.0 0.0
Stuart Broad 16 345 6 1.74 0.38 0.77
Jonny Bairstow 177 345 118 34.2 0.67 25.22
Eoin Morgan 128 345 76 22.03 0.59 9.8

Batting - Second Innings

Player Name Balls Team Score Runs % Run Rate Total
Ian Bell 42 149 28 18.79 0.67 4.68
Nick Compton 162 149 64 42.95 0.4 15.69
Joe Root 40 149 24 16.11 0.6 4.01
Jonathan Trott 70 149 30 20.13 0.43 5.01

Bowling - First Innings

Player Name Overs M Runs Wkts Econ Bat Pts Total
Mudhsuden S Panesar 28.0 8 64 3 2.29 11 11.57
Samit R Patel 11.67 1 44 3 3.77 6 5.72
Joseph E Root 13.0 3 43 1 3.31 5 4.97
James M Anderson 20.0 11 40 1 2.0 4 7.9
Ian J L Trott 3.0 0 11 0 3.67 0 -0.37
Graham G Onions 16.0 2 57 2 3.56 10 9.84
Stuart C J Broad 10.0 2 19 0 1.9 0 3.01

Fielding - First Innings

Player Name C RO St Total
Ian R Bell 1 0 0 1.0
Nick R D Compton 1 0 0 1.0
James M Anderson 2 0 0 2.0
Ian J L Trott 1 0 0 1.0
Graham G Onions 1 0 0 1.0
Jonathan M Bairstow 3 0 0 3.0