Gautam Gambhir, Sreesanth, Sachin Tendulkar, Harbhajan Singh, Suresh Raina, Piyush Chawla & Virender Sehwag

Gautam Gambhir, Sreesanth, Sachin Tendulkar, Harbhajan Singh, Suresh Raina, Piyush Chawla & Virender Sehwag

Gautam Gambhir, Sreesanth, Sachin Tendulkar, Harbhajan Singh, Suresh Raina, Piyush Chawla & Virender Sehwag -  

Gautam Gambhir, Sreesanth, Sachin Tendulkar, Harbhajan Singh, Suresh Raina, Piyush Chawla & Virender Sehwag