RSS feeds from ecb.co.uk

Livescores RSS

Averages Hong Kong


ICC World Twenty20 2014 Bowling averages

Last updated: Monday, 24 Mar 2014 15:03 GMT

Name O M I R W Avge Best Econ 5w 10w
Nadeem Ahmed (Hong Kong) 10.3 0 3 69 6 11.5 4-21 6.57 0 0
Nizakat Khan (Hong Kong) 6.0 0 2 42 3 14.0 3-19 7.0 0 0
Haseeb Amjad (Hong Kong) 10.0 0 3 76 4 19.0 3-25 7.6 0 0
Tanwir Afzal (Hong Kong) 9.0 0 3 58 3 19.33 2-24 6.44 0 0
Najeeb Amar (Hong Kong) 3.0 0 1 29 1 29.0 1-29 9.67 0 0
Aizaz Khan (Hong Kong) 6.0 0 2 57 1 57.0 1-39 9.5 0 0
Irfan Ahmed (Hong Kong) 9.0 0 3 66 1 66.0 1-17 7.33 0 0
Ehsan Nawaz (Hong Kong) 1.0 0 1 10 0 0.0 10.0 0 0
Jamie Atkinson (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Waqas Barkat (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Mark Chapman (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Munir Dar (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Babar Hayat (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0

Asian Cricket Council Premier League 2014 Bowling averages

Last updated: Sunday, 04 May 2014 10:05 BST

Name O M I R W Avge Best Econ 5w 10w
Nizakat Khan (Hong Kong) 11.1 1 2 41 2 20.5 1-11 3.67 0 0
Tanwir Afzal (Hong Kong) 13.0 1 2 46 2 23.0 2-27 3.54 0 0
Ehsan Nawaz (Hong Kong) 12.3 1 2 47 2 23.5 1-19 3.76 0 0
Irfan Ahmed (Hong Kong) 17.0 1 2 86 3 28.67 2-28 5.06 0 0
Haseeb Amjad (Hong Kong) 17.0 2 2 66 2 33.0 2-32 3.88 0 0
Nadeem Ahmed (Hong Kong) 16.0 1 2 66 0 0.0 4.12 0 0
Waqas Barkat (Hong Kong) 5.0 0 1 21 0 0.0 4.2 0 0
Skhawat Ali (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Jamie Atkinson (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Babar Hayat (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Ankur Sharma (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0

Papua New Guinea v Hong Kong ODI Series in Australia 2014 Bowling averages

Last updated: Sunday, 09 Nov 2014 07:11 GMT

Name O M I R W Avge Best Econ 5w 10w
Tanwir Afzal (Hong Kong) 18.0 1 2 76 3 25.33 2-37 4.22 0 0
Nadeem Ahmed (Hong Kong) 17.0 1 2 56 2 28.0 2-38 3.29 0 0
Irfan Ahmed (Hong Kong) 15.2 0 2 102 3 34.0 3-52 6.65 0 0
Haseeb Amjad (Hong Kong) 18.0 1 2 127 3 42.33 2-69 7.06 0 0
Aizaz Khan (Hong Kong) 9.0 0 1 47 1 47.0 1-47 5.22 0 0
Waqas Barkat (Hong Kong) 8.0 1 2 36 0 0.0 4.5 0 0
Muhammad Khan (Hong Kong) 4.0 0 1 16 0 0.0 4.0 0 0
Jamie Atkinson (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Babar Hayat (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Anshuman Rath (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Kinchit Shah (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Ankur Sharma (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0

Hong Kong v Nepal Twenty20 Series in Sri Lanka 2014 Bowling averages

Last updated: Monday, 24 Nov 2014 07:11 GMT

Name O M I R W Avge Best Econ 5w 10w
Anas Khan (Hong Kong) 4.0 1 1 4 2 2.0 2-4 1.0 0 0
Tanwir Afzal (Hong Kong) 4.0 1 1 8 2 4.0 2-8 2.0 0 0
Nadeem Ahmed (Hong Kong) 4.0 1 1 11 2 5.5 2-11 2.75 0 0
Irfan Ahmed (Hong Kong) 4.0 0 1 24 2 12.0 2-24 6.0 0 0
Haseeb Amjad (Hong Kong) 4.0 1 1 20 1 20.0 1-20 5.0 0 0
Jamie Atkinson (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Waqas Barkat (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Babar Hayat (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Aizaz Khan (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Waqas Khan (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0
Kinchit Shah (Hong Kong) 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0

ICC World Twenty20 2014 Batting averages

Last updated: Monday, 24 Mar 2014 15:03 GMT

Name M I NO R HS BF Min Avge 100 50 4s 6s SR Ct St
Munir Dar (Hong Kong) 2 2 0 39 36 33 56 19.5 0 0 3 1 118.18 1 0
Mark Chapman (Hong Kong) 3 3 0 56 38 62 81 18.67 0 0 4 1 90.32 0 0
Waqas Barkat (Hong Kong) 3 3 0 50 32 53 100 16.67 0 0 6 0 94.34 2 0
Jamie Atkinson (Hong Kong) 3 3 0 44 31 41 60 14.67 0 0 6 1 107.32 2 0
Irfan Ahmed (Hong Kong) 3 3 0 34 34 30 35 11.33 0 0 3 3 113.33 1 0
Babar Hayat (Hong Kong) 3 3 0 26 20 32 52 8.67 0 0 3 0 81.25 2 0
Nadeem Ahmed (Hong Kong) 3 2 1 7 5 13 15 7.0 0 0 0 0 53.85 1 0
Nizakat Khan (Hong Kong) 3 3 0 21 12 26 49 7.0 0 0 0 1 80.77 2 0
Tanwir Afzal (Hong Kong) 3 3 0 11 11 18 33 3.67 0 0 1 1 61.11 0 0
Najeeb Amar (Hong Kong) 1 1 0 2 2 9 10 2.0 0 0 0 0 22.22 0 0
Aizaz Khan (Hong Kong) 2 2 1 1 1* 4 7 1.0 0 0 0 0 25.0 1 0
Haseeb Amjad (Hong Kong) 3 3 3 23 12* 21 34 0.0 0 0 1 1 109.52 1 0
Ehsan Nawaz (Hong Kong) 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0

Asian Cricket Council Premier League 2014 Batting averages

Last updated: Sunday, 04 May 2014 10:05 BST

Name M I NO R HS BF Min Avge 100 50 4s 6s SR Ct St
Irfan Ahmed (Hong Kong) 2 2 0 67 37 71 0 33.5 0 0 8 3 94.37 0 0
Babar Hayat (Hong Kong) 2 2 0 67 53 112 0 33.5 0 1 6 3 59.82 1 0
Jamie Atkinson (Hong Kong) 2 2 0 48 28 78 0 24.0 0 0 5 1 61.54 3 0
Skhawat Ali (Hong Kong) 2 2 0 38 28 86 0 19.0 0 0 6 0 44.19 0 0
Nizakat Khan (Hong Kong) 2 2 0 38 24 80 0 19.0 0 0 3 0 47.5 0 0
Ankur Sharma (Hong Kong) 2 2 0 34 18 56 0 17.0 0 0 1 0 60.71 1 0
Waqas Barkat (Hong Kong) 2 2 0 22 14 41 0 11.0 0 0 2 0 53.66 0 0
Haseeb Amjad (Hong Kong) 2 2 0 21 21 17 0 10.5 0 0 1 2 123.53 1 0
Nadeem Ahmed (Hong Kong) 2 2 0 9 6 15 0 4.5 0 0 0 0 60.0 0 0
Tanwir Afzal (Hong Kong) 2 2 1 4 4* 11 0 4.0 0 0 0 0 36.36 0 0
Ehsan Nawaz (Hong Kong) 2 2 1 0 0 3 0 0.0 0 0 0 0 0.0 1 0

Papua New Guinea v Hong Kong ODI Series in Australia 2014 Batting averages

Last updated: Sunday, 09 Nov 2014 07:11 GMT

Name M I NO R HS BF Min Avge 100 50 4s 6s SR Ct St
Muhammad Khan (Hong Kong) 1 1 0 42 42 62 0 42.0 0 0 3 0 67.74 0 0
Jamie Atkinson (Hong Kong) 2 2 0 82 60 115 0 41.0 0 1 7 0 71.3 4 1
Haseeb Amjad (Hong Kong) 2 2 0 77 42 59 0 38.5 0 0 5 6 130.51 1 0
Anshuman Rath (Hong Kong) 2 2 0 76 55 118 0 38.0 0 1 8 0 64.41 0 0
Aizaz Khan (Hong Kong) 1 1 0 29 29 34 0 29.0 0 0 1 0 85.29 1 0
Babar Hayat (Hong Kong) 2 2 0 56 56 65 0 28.0 0 1 7 1 86.15 2 0
Waqas Barkat (Hong Kong) 2 2 0 24 24 49 0 12.0 0 0 3 0 48.98 0 0
Kinchit Shah (Hong Kong) 2 2 0 24 16 49 0 12.0 0 0 3 0 48.98 0 0
Nadeem Ahmed (Hong Kong) 2 2 1 5 3* 7 0 5.0 0 0 0 0 71.43 1 0
Irfan Ahmed (Hong Kong) 2 2 0 7 6 10 0 3.5 0 0 1 0 70.0 0 0
Ankur Sharma (Hong Kong) 2 2 1 2 1 13 0 2.0 0 0 0 0 15.38 0 0
Tanwir Afzal (Hong Kong) 2 2 0 4 4 8 0 2.0 0 0 0 0 50.0 0 0

Hong Kong v Nepal Twenty20 Series in Sri Lanka 2014 Batting averages

Last updated: Monday, 24 Nov 2014 07:11 GMT

Name M I NO R HS BF Min Avge 100 50 4s 6s SR Ct St
Anas Khan (Hong Kong) 1 1 0 21 21 31 0 21.0 0 0 1 1 67.74 2 0
Tanwir Afzal (Hong Kong) 1 1 0 9 9 12 0 9.0 0 0 0 0 75.0 0 0
Irfan Ahmed (Hong Kong) 1 1 0 8 8 20 0 8.0 0 0 0 0 40.0 0 0
Waqas Barkat (Hong Kong) 1 1 0 4 4 8 0 4.0 0 0 1 0 50.0 1 0
Haseeb Amjad (Hong Kong) 1 1 0 2 2 3 0 2.0 0 0 0 0 66.67 0 0
Aizaz Khan (Hong Kong) 1 1 1 21 21* 28 0 0.0 0 0 2 0 75.0 0 0
Nadeem Ahmed (Hong Kong) 1 1 1 1 1* 3 0 0.0 0 0 0 0 33.33 0 0
Jamie Atkinson (Hong Kong) 1 1 0 0 0 2 0 0.0 0 0 0 0 0.0 2 0
Babar Hayat (Hong Kong) 1 1 0 0 0 2 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0
Kinchit Shah (Hong Kong) 1 1 0 0 0 10 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0
Waqas Khan (Hong Kong) 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0