RSS feeds from ecb.co.uk

Livescores RSS

Averages India


Test Match Batting averages

Last updated: December 20, 2010

Name M I NO R HS Avge 100 50 Ct St
S R Tendulkar 1 2 1 147 111* 147.0 1 0 0 0
M S Dhoni 1 2 0 123 90 61.5 0 1 3 0
G Gambhir 1 2 0 85 80 42.5 0 1 1 0
V Sehwag 1 2 0 63 63 31.5 0 1 0 0
R Dravid 1 2 0 57 43 28.5 0 0 0 0
Harbhajan Singh 1 2 0 28 27 14.0 0 0 0 0
I Sharma 1 2 0 23 23 11.5 0 0 0 0
V V S Laxman 1 2 0 15 8 7.5 0 0 0 0
S K Raina 1 2 0 6 5 3.0 0 0 0 0
J D Unadkat 1 2 1 2 1* 2.0 0 0 0 0
S Sreesanth 1 2 0 3 3 1.5 0 0 0 0

Test Match Bowling averages

Last updated: December 20, 2010

Name O M R W Avge Best 5w 10w
I Sharma 27.1 2 120 2 60.0 2-120 0 0
Harbhajan Singh 36.0 2 169 2 84.5 2-169 0 0
S Sreesanth 24.0 1 97 0 0.0 0-97 0 0
J D Unadkat 26.0 4 101 0 0.0 0-101 0 0
S R Tendulkar 10.0 1 51 0 0.0 0-51 0 0
S K Raina 7.0 0 77 0 0.0 0-77 0 0

One-Day International Batting averages

Last updated: October 21, 2010

Name M I NO R HS Avge 100 50 Ct St
V Kohli 1 1 0 118 118 118.0 1 0 0 0
Yuvraj Singh 1 1 0 58 58 58.0 0 1 0 0
M Vijay 1 1 0 15 15 15.0 0 0 0 0
P S Kumar 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
A Nehra 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
M S Dhoni 1 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0
R Ashwin 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
S Dhawan 1 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0
S K Raina 1 1 1 71 71* 0.0 0 1 1 0
R Vinay Kumar 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
S S Tiwary 1 1 1 12 12* 0.0 0 0 0 0

One-Day International Bowling averages

Last updated: October 21, 2010

Name O M R W Avge Best 5w 10w
A Nehra 10.0 1 57 2 28.5 2-57 0 0
R Ashwin 9.0 0 34 1 34.0 1-34 0 0
P S Kumar 9.0 1 51 0 0.0 0-51 0 0
Yuvraj Singh 10.0 0 48 0 0.0 0-48 0 0
S K Raina 3.0 0 18 0 0.0 0-18 0 0
R Vinay Kumar 9.0 1 71 0 0.0 0-71 0 0

International Twenty20 Series Batting averages

Last updated: August 20, 2010

Name M I NO R HS Avge 100 50 Ct St
S K Raina 2 2 1 100 72* 100.0 0 1 2 0
Y K Pathan 2 2 1 41 37* 41.0 0 0 1 0
M Vijay 2 2 0 51 46 25.5 0 0 1 0
R G Sharma 2 2 1 10 10 10.0 0 0 2 0
N V Ojha 2 2 0 12 10 6.0 0 0 0 0
A Mishra 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
P Chawla 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
P P Ojha 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
A B Dinda 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
R Vinay Kumar 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
R Ashwin 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
V Kohli 2 1 1 26 26* 0.0 0 0 0 0

International Twenty20 Series Bowling averages

Last updated: August 20, 2010

Name O M R W Avge Best 5w 10w
A B Dinda 7.0 0 42 4 10.5 2-15 0 0
P P Ojha 8.0 0 37 3 12.33 2-11 0 0
P Chawla 4.0 0 14 1 14.0 1-14 0 0
R Vinay Kumar 7.0 0 52 3 17.33 3-24 0 0
A Mishra 4.0 0 21 1 21.0 1-21 0 0
R Ashwin 8.0 0 70 2 35.0 1-22 0 0
Y K Pathan 2.0 0 10 0 0.0 0-10 0 0

International Triangular Series Batting averages

Last updated: August 20, 2010

Name M I NO R HS Avge 100 50 Ct St
V Sehwag 2 2 1 118 99* 118.0 0 1 0 0
M S Dhoni 2 2 1 25 23* 25.0 0 0 3 2
R A Jadeja 2 1 0 20 20 20.0 0 0 1 0
S K Raina 2 2 0 27 21 13.5 0 0 1 0
K D Karthik 2 2 0 24 14 12.0 0 0 1 0
Yuvraj Singh 1 1 0 5 5 5.0 0 0 0 0
A Nehra 2 1 0 4 4 4.0 0 0 0 0
A Mithun 1 1 0 4 4 4.0 0 0 0 0
R G Sharma 2 2 0 4 4 2.0 0 0 1 0
P S Kumar 2 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0
I Sharma 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
P P Ojha 2 1 1 0 0* 0.0 0 0 2 0
V Kohli 1 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0

International Triangular Series Bowling averages

Last updated: August 20, 2010

Name O M R W Avge Best 5w 10w
P S Kumar 17.0 5 63 5 12.6 3-43 0 0
I Sharma 9.0 1 32 2 16.0 2-32 0 0
A Nehra 18.5 1 86 5 17.2 4-47 0 0
Yuvraj Singh 4.0 0 23 1 23.0 1-23 0 0
P P Ojha 19.1 0 94 4 23.5 3-36 0 0
R A Jadeja 19.0 2 97 2 48.5 2-34 0 0
A Mithun 4.0 0 24 0 0.0 0-24 0 0
V Sehwag 4.0 0 22 0 0.0 0-5 0 0